S1UXD 2024 
Designing
Experience ━
Semester One
2024︎︎︎


  Oliver Lucas ︎︎︎
  Tin Vu


  Yi Huang  Jake Chown

Students

Natalie Cachia, Pei Yin Chong, Jake Chown, Yoo Rim Doo, Claudia Gross, Jialin Hou, Yi Huang, Rosalind Lam, Jorlene Martina Felise Lim, Yueqi Liu, Maria Mulyani, Monique Nguyen, Yuna Oh, Midusha Punithanathan, Xinrong Song, Yujing Sun, Monica Wang, Sarah Ze, Osbert Jefferson, Oliver Lucas, Mhic Viray, Tin Vu.

Key Dates

① 29 March – Research
② 31 May – Design
③ 07 June – SKO

BP115
Communication Design

©
2024