S1UXD 2024 
Designing
Experience ━
Semester One
2023︎︎︎
Bowen Guan ︎︎︎
Jet Journey, a seamless flight booking experience.Valerie Siou
Studio Baseline, a student-led design studio at RMIT.Cooper Were
CORE, an e-commerce platform for Naarm-based designers.Students

Victoria Aitken, Gaia Bar Natan, Jacob Bianchi, Yi-Ching Chen, Yu Fu, Bowen Guan, Yixiao JiaYudan Jiang, Linye Jin, Dong Yeon Kim, Weng Hong Lam, Xinyuan Lin, Anita Mikrut, Trang Nguyen, Kathleen Sheehan, Valerie Siou, Christelle Zhi Shen Siow, Laura Olivia Subianto, Jianyi Tao, Cooper Were, Mingye Xin, Aimee Young, Junwei Yuan, Hilary Zhao.

Key Dates

① 24 March – Research
② 26 May – Design
③ 02 June – SKO

BP115
Communication Design

©
2023