S1UXD 2024 
Designing
Experience ━
Semester Two
2022︎︎︎


Jack Bethell
Binders
Reshid Bey
Processed

Karisma Fung
BackstageYang Hu
Vibra Neuro Tech

Ziyu Hua
Theatre


Nong Pei Monica Li
Lovely Elderly
Adrian Liuzzi
Rhythm


Brandon Loc Luu
Shoes for YouMy Linh Dong Nguyen
VR for Elderly Patients


Ziyu Shen
Pawkit

Siwei Wang
Youth with You
Zhaojing Wang
Healing CounselingTeresa Si Pei Wee
Hike Guide
Ailin Wu
H-Diets


Jian XIANG
HertzHsin-Yi Yao
Knowledge Camera
Yuesha Yao
Coffee Hunter

Jiajun Zhang
StreetFUN!Xinyi Zhang
Meditation
Jiaying Zhu
Sanus


Students

Jack Bethell, Reshid Bey, Karisma Fung,  Yang Hu, Ziyu Hua, Nong Pei Monica Li, Adrian Liuzzi, Brandon Loc Luu, My Linh Dong Nguyen, Ziyu Shen, Siwei Wang, Zhaojing Wang, Teresa Si Pei Wee, Ailin Wu, Kana Rogers, Jian XIANG, Hsin-Yi Yao, Yuesha Yao, Jiajun Zhang, Xinyi Zhang, Jiaying Zhu. 

Key Dates

① 12 August - Research
② 14 October - Design
③ 21 October - SKO

BP115
Communication Design

©
2022